"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Орхон аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Орхон аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төсөлтэй хамтран "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалтыг 2016 оны 08-р сарын 1,2-нд Орхон аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Дархан-Уул аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил,Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд