"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Сэлэнгэ аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Сэлэнгэ аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төсөлтэй хамтран "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалтыг 2016 оны 08-р сарын 4,5-нд Сэлэнгэ аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Төв аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил,Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд