"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Өвөрхангай аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын сургалтыг 2016 оны 09-р сарын 05, 06-ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Говь-Алтай, Өвөрхангай аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.