Завхан аймагт: "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын орон нутгийн сургагч багш нарт Гэрчилгээ олголоо.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран зохион байгуулж байгаа "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын орон нутгийн 2 дахь шатны сургалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд Завхан аймгийн Улиастай хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Завхан, Архангай аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж ТХБ ба багшлахуй, суралцахуй, тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэл, ногоон эдийн засаг, стандарт, шошго, гамшиг, гамшгийн эрсдэлийн талаарх ойлголтоо нэмэгдүүллээ.