Завхан аймагт "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт зохион байгуулагдлаа.

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр холимог бүлэгт боловсрол нөхөн олгох сургалт зохион байгуулж буй Завхан аймгийн насан туршийн боловсролын нэгжийн багш нарын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалтыг НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 2017 оны 05 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.