“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Дархан-Уул аймагт зохион байгуулагдлаа.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монголбанк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан болон Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-03-ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймагт зохион байгууллаа. Уг сургалтад тус аймгийн Насан туршийн боловсролын төвийн 16 багш хамрагдлаа.