Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт Хөвсгөл аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

"Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр"-ийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Насан туршийн боловсрол, МСҮТ-ийн багш нар болон Хөвсгөл аймгийн Монголбанк, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг Санхүүгийн сургагч багшаар бэлтгэх сургалт 9-р сарын 10-12-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдаж дууслаа.
БСШУСЯ-ны харьяа НТБҮТ, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан хамтран 21 дэх аймагтаа Санхүүгийн сургагч багшаар бэлтгэх сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа.