Бүсчилсэн сургалт Төв аймагт зохион байгуулагдаж байна.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр "Тэгш хамруулан сургах боловсрол" холимог бүлгийн багш нарыг чадавхжуулах бүсчилсэн сургалтыг Төв аймагт 2019 оны 10 дугаар сарын 09-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Уг сургалтад Төв, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж байна.