Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт болж өндөрлөлөө.

БОНХАЖЯ, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр БСШУЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс ТХБ-ын үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 3 үе шаттайгаар амжилттай зохион байгуулж 25 хүнийг хамруулав. Үндэсний сургагч багш нар нь цаашид орон нутгийнхаа удирдлага, байгаль орчны мэргэжилтэн, СӨБ, иргэдэд ТХБ-ын үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Нийт сургалтанд хамрагдсан багш нартаа талархал илэрхийлье.