"Зуны зуслан" сургалт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс Японы Хүүхдийг Ивээх Сантай хамтран хэрэгжүүлж буй Нийгэмшүүлэх цирк төслийн хүрээнд нийслэлийн Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргийн Албан бус-насан туршийн боловсролын төвийн 30 суралцагчийг "Зуны зуслан" сургалтад хамруулж байна.