Гэгээрэл теле студи

Гэгээрэл теле студи

2013 онд дуу, дүрс бичлэгийн тоон систем (HD)-т тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийж, теле хичээл, бүрэн хэмжээний нэвтрүүлэг, видео бичлэг болон радио нэвтрүүлэг, хичээл, зар сурталчилгаа, дуу хөгжмийн бичлэгийг чанарын өндөр түвшинд хийх, VHS, SVHS, DVCAM, miniDV, BETECAM системийн видео бичлэгт хувиргах хүчин чадалтай.