Хэвлэх цех

Хэвлэх цех

2013 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар техникийн бүрэн шинэчлэл хийж цагт 8000-10000 даралт хуудас хэвлэх хүчин чадал бүхий офсет хэвлэлийн машин, огтлоо, цавуун бэхэлгээ болон бусад тоног төхөөрөмжийг суурилуулан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд бүх төрлийн хэвлэмэл бүтээгдэхүүнийг В3 (365mm x 510mm) хүртэлх форматаар хэвлэнэ.