Хэнтий аймаг

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Манай төв нь 2014 оны 05 дугаар сарын 21-нд аймгийн Засаг даргын А/306 тоот захирамжаар байгуулагдах шийдвэр гарч Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны 542 тоот захирамжаар захирал томилогдсон.

Аймгийн засаг даргын 2015 оны 11-р сарын 16-ны А/524 тоот захирамжаар “Насан туршийн боловсролын төв” болгон нэрээ өөрчилсөн.

Зорилго: Хүн төрсөн цагаасаа эхлэн насан хутгийг олох хүртлээ амар тайван, эрүүл энх, нэр төртэй байж, жам ёсны эрхээ бусдаас хараат бус байдлаар эдлэхэд нь шаардагдах тасралтгүй боловсролын орчныг цогцлоож үйлчлэхэд оршино.

Холбоо барих:

Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 4-р баг Бамын байр

Facebook: Хэнтий аймаг Насан туршийн боловсролын төв

Email: khentii@ncle.edu.mn                       Захирал:Г.Дашдаваа-93060096

Утас: 70563977                                           Менежер Д.Борхүү – 98112183